[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MySite Easy 2.5
เทศบาลตำบลปอภาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ปฏิทินกิจกรรม


กรกฏาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


แผนผังหน่วยงาน
เธ„เธฃเธนเธจเธนเธ™เธขเนŒเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเน€เธ”เน‡เธเน€เธฅเน‡เธ
Click ดูประวัติ
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ปอภาร)
ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสุปราณีย์ สีลาเกตุ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกสง่า)
ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางกาญจณ์พิศุทธิ์ ธนลาภมนตรี
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกพิลา)
ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวัลย์ วิเศษวิสัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ปอภาร)
คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวอุไร มีจินดา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ปอภาร)
คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวนิราวัลย์ ขันทะวงค์
ครูผู้ช่วย (ครูผู้ดูแลเด็ก)
Click ดูประวัติ
นางสาวนงนุช ชัยจิตช้อย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกพิลา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Click ดูประวัติ
ว่าง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ปอภาร)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Click ดูประวัติ
นางเจริญ วงศ์อนันต์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกพิลา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Click ดูประวัติ
นางรัตติกาล โยธาภัคดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกสง่า)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : สำนักปลัด
5 : สมาชิกสภา
7 : ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก