[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MySite Easy 2.5
เทศบาลตำบลปอภาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ปฏิทินกิจกรรม


กรกฏาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31  

ชื่อ : นายอิสรา พันทะนาภูมิ
ตำแหน่ง : รองนายกฯ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นายกฤตณน แสนบัณฑิต
ตำแหน่ง : รองนายกฯ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางดวงจันทร์ วิเศษวิสัย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกฯ
วิทยฐานะ : -
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางอ้อยทิพย์ สุนทร
ตำแหน่ง : สท.เขต1
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางบุญชู ศรีวิบูลย์
ตำแหน่ง : สท.เขต1
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นายบุญเรียบ ศรีวิบูลย์
ตำแหน่ง : สท.เขต1
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นายวินัย สมัยบัวสิงห์
ตำแหน่ง : สท.เขต1
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางมัชชุพร นุศาสตร์สังข์
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลปอภาร
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นายวรศักดิ์ รัชเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : เชาวัฒน์ จอมไพรศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการโยธา
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางละมัย วงศ์อามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางอุมาพร มุ่งชู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นายวุฒิพงษ์ พรมมี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางสาวเนตรนภิส พลศรีพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางสาวสายฝน สังวิบุตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางคณิตรา ประสงค์สินธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางสาวพรประทิน นพเสาร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นางสาวกมลกานต์ ศรีวิบูลย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : นายสุวิทย์ จัทะวงศ์ฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
วิทยฐานะ :
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : สำนักปลัด
5 : สมาชิกสภา
7 : ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก