หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย : Admin
อ่าน : 95
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 


รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563